Klimatsamverkan Kalmar län

Vi måste minska vår klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra till att samhället klarar ett förändrat klimat (klimatanpassning), samt finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål. Arbetet samordnas av länets klimatkommission, som också har två länsgrupper som stöd.

Samverkan omfattar:

Minskade utsläpp från fossila bränslen (fossilbränslefri region)
• Minskad klimatpåverkan från övriga klimatgaser
Klimatanpassning

Ett gemensamt arbete

 • Klimatkommission Kalmar län

  Kalmar läns klimatkommission samordnar arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län. Uppdraget är att öka takten för att nå länets energi- och klimatmål, anpassa samhället till ett förändrat klimat och hitta nya metoder och lösningar för att nå målen

  Klimatkommissionen arbetar på uppdrag av länsstyrelse och region och ska

  • Vara ett forum för information, erfarenhetsutbyte, ökad kunskap
  • Synliggöra pågående arbete
  • Föreslå åtgärder, aktiviteter och prioriteringar
  • Följa upp och utvärdera
  • Bidra till ökat samarbete med andra regioner

  Medlemmar, länsgrupper och sekretariat

  Ilko Corkovic, Region Kalmar län, ordförande
  Åke Bergh, Region Kalmar län
  Eva Brynolf, Länsstyrelsen i Kalmar län
  Patrick Hernäng, Sodra Cell
  Anna Karlsson, Kalmar Energi
  Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
  Gun Lindberg, Västerviks kommun
  Jane Wågsäter, Länsförsäkringar Kalmar län
  Adjungerad: Christel Liljegren, Energikontor Sydost

  Klimatsamverkan Kalmar län har också två länsgrupper med tjänstepersoner från Energikontor Sydost, länets tolv kommuner, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. Den ena gruppen samarbetar kring frågor om minskad klimatpåverkan, den andra kring frågor om klimatanpassning. I den senare ingår också representanter från Trafikverket och Skogsstyrelsen.

  Sekretariatsfunktionen delas mellan Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

  Externa länkar

  Energikontor Sydost
  Kalmar Energi
  Länsförsäkringar Kalmar län
  Linnéuniversitetet
  Länsstyrelsen i Kalmar län
  Södra Cell
  Västerviks kommun

  Kontakt

  Kontaktpersoner

Mer om Klimatsamverkan

Kontakt