Vinjett biogaskonferens Kalmar 2020

Biogas Kalmar län

Här presenteras delar av det som händer i länet inom biogas-området.

Kalmar län har sedan 2006 haft som mål att år 2030 vara en fossilbränslefri region. Sedan dess har biogas varit en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet.

Länets biogasstrategi prioriterar biogas som drivmedel, vilket också framgår av resan fram till idag. Utvecklingen inom transportsektorn går dock snabbt. Det innebär att biogasen får fler användningsområden, till exempel i tunga fordon och sjöfart, inom industrin eller omvandlad till vätgas.

Alla hållbara transportslag kommer att behövas. Dock bör man komma ihåg att biogas och exempelvis el inte alltid är utbytbara enheter. Biogas är en del i en cirkulär ekonomi, med positiva värden inom områden som resursnyttjande, klimatpåverkan, energiproduktion, näringsflöden, självförsörjning, säkerhet, lönsamhet och regional ekonomi.

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt. Utvecklingen styrs till stora delar av internationella och nationella beslut, men åtgärderna måste genomföras lokalt.

Studiebesök

Det finns mycket intressant inom biogas att besöka i sydöstra Sverige. Här erbjuder vi sju digitala studiebesök. Filmerna är inspelade vintern 2020/2021.

Alvesta Biogas

Gasum, tankställe för flytande gas i Kalmar

Hagelsrums Biogas

KonveGas, Växjö

More Biogas, Kalmar

Tekniska verken, Linköping

Wärtsilä Biogas Solutions, Kalmar

Biogasresan i Kalmar län

Kalmar läns biogasresa startade för mer än tjugo år sedan. Vi vill berätta om länets biogasresa och vi hoppas att denna berättelse kan ge erfarenheter och lärdomar som kan vara till nytta också på annat håll. 

Biogasresan i Kalmar län - ett axplock bland människor och händelser. 

Länkar

Biogas Boost

Biogas Research Center

Energigas Sverige

Innovationskluster Drive LBG

Nätverket Biogas Sydost

Tanka gas