Exempel från biogashistorien i Kalmar län

Exempel från biogashistorien i Kalmar län

  • Att göra en Kalmar

    När en kollektivtrafikupphandling på fem miljarder och tio år stod på spel i Kalmar län 2016, gick den regionala kollektivtrafikmyndigheten ut och ställde krav på 60 procent biogas. En bomb briserade i hela biogassverige: kunde man verkligen göra så och ville man det? Upphandlingen som väckte uppmärksamhet även utanför landets gränser fick beteckningen "Att göra en Kalmar".

    Det var varken den första eller sista gången som Kalmar länstrafik ställde krav på gasfordon, men för varje ny upphandling har bågen spänts. I den senaste servicetrafikupphandlingen blev resultatet 75 procent biogas. Detta tack vare specialbyggda fordon och nio nya tankställen.

    Kollektivtrafikens upphandlingar är bara ett exempel från biogashistorien i Kalmar län. I länet finns mycket substrat och en god investeringsvilja vilket har lett till nästa steg, nämligen flytande biogas. Nya investerare, både lokala och internationella, har gjort intåg i länet. Snart finns det biogastankställen i länets alla kommuner. Det första tankstället för flytande gas står redan klart, två anläggningar för flytande biogas är på gång för att nämna några exempel. Förväntningarna är stora och det finns behov av ett nytt epitet – Guldruschen.