Ansök om stöd

Här hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer som kan erhålla ersättning från förvaltningen.

Region Kalmar län har ansvar för fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott. Region Kalmar län är även huvudman för fyra av länets fem folkhögskolor.