Skola och kultur

Barn och unga är en prioriterad grupp i det regionala
utvecklingsarbetet.

Utgångspunkten för Region Kalmar läns arbete med skola och kultur är skolkulturstrategin Relevant. Utifrån Relevant har alla 12 kommuner en plan för samverkan, beslutad eller i process, mellan skola och kultur. Länets skolor samarbetar med kulturorganisationerna och kulturkonsulenterna vid utformning av gemensamma projekt och vid ansökningar om medel från nationella "Skapande skola".

Målet för kultur i skolan är ökad måluppfyllelse av läroplanens mål. Utifrån Relevant har alla 12 kommuner en plan för samverkan, beslutad eller i process, mellan skola och kultur. Länets skolor samarbetar med kulturorganisationerna och kulturkonsulenterna vid utformning av gemensamma projekt och vid ansökningar om medel från nationella "Skapande skola".

Ett samlat kulturutbud för barn, ungdomar och skola i Kalmar län finns inom nätverket KulturBUS. I nätverket ingår länets kulturverksamheter och konsulenter i Kalmar län. De erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom.

För- och grundskolor, gymnasieskolor, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län ges möjlighet att under läsåret åka till och från länets kulturverksamheter.

Kulturresor med KLT