Näring och kultur

Genom de regionala överenskommelserna med Region Kalmar län ska kulturorganisationerna samarbeta med och stödja yrkesverksamma inom kulturområdena med fortbildning och utvecklingsinsatser. De ska även kunna förmedla uppdrag inom respektive konstområde.

Det ställer krav på stödstrukturer från samhället motsvarande dem som finns för traditionella näringar, inkubatorsverksamhet och nätverk. De traditionella näringarna har etablerade stödformer som inte alltid är användbara för nya verksamheter. Det ställer krav på förnyelse även inom stödsystemen. Konst- och kulturorganisationerna är till hjälp med kunskaper och nätverk inom yrket till konstnärligt verksamma. Ett av de prioriterade målen i den regionala kulturplanen är att Region Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella kreativa företag.