Hälsa och kultur

Alla människor ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur och "kultur bara för att" – kulturen för dess eget värde.

Ett av målen i den regionala utvecklingsstrategin "Klimat att växa i" är att erbjuda vård och omsorg med individen i centrum, det innebär att den regionala kulturen måste vara tillgänglig för alla oavsett förutsättningar. Ett värdigt liv med kulturell stimulans ger hälsa, sammanhang, glädje och livslust till både personal, patienter och omsorgstagare. Hälsa och kultur omfattar även kunskap och insikt om värdet av miljöer som främjar hälsa för personal, patienter, boende och besökare. Offentlig konst är en del av arbets- och boendemiljön inom vård och omsorg och bör hanteras i enlighet med "Offentlig konst i Kalmar län – policy och riktlinjer.