Hälsa och kultur

Alla människor ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur och "kultur bara för att" – kulturen för dess eget värde.

Inom Region Kalmar län finns en stor politisk uppslutning kring för att Kalmar län skall vara ett Hälsolän och i RUS:en finns att målen för kultur ska nås genom samverkan inom hälso-området.

Arbetar du inom vården och omsorgen och är intresserad av att utveckla kultur och hälsa? Ta då gärna kontakt med någon inom länets regionala kulturverksamheter! De har färdiga program men ni kan också forma nya som passar just er verksamhet. Det kan handla om enstaka program inom scenkonst, konstvisningar, slöjdprogram, minnesväskor mm eller längre program. Vi inom Region Kalmar län kan också hjälpa till att ta fram utbudsdagar eller särskilda program.

Kontaktuppgifter mm till de regionala kulturverksamheterna

Projektet Hälsa och kultur utgick ifrån vad var aktuellt nationellt, hur läget såg ut i kommunernas omsorg och inom Landstinget Kalmar läns vård och psykiatri. Projekt bedrevs i samverkan med länets kommuner, folkhögskolorna och Samordningsförbundet 2013-2016.

Projektet utgick ifrån vad kultur kan tillföra vård och omsorg:
•Att genom kultur uttrycka sina åsikter kan man få inflytande och medverka i vårdprocessen
•Att genom kultur uppleva förståelse så kan man uppleva sammanhang med omvärlden
•Att genom konst och kultur uttrycka/uppleva att behandlingen är relevant så blir man motiverad

Utifrån behovet av att utveckla arbetsmodeller och nätverk för samverkan mellan vård, psykiatri, omsorg, kulturorganisationer och folkhögskolor i hela länet har projektet utvecklat övergripande strategi, metoder och medvetenhet inom Hälsa och kultur. Ett mål för projektet var att bli mindre beroende av enskilda eldsjälars insatser och i stället förankra möjligheterna hos ledningsfunktionerna för vård och omsorg. Kulturverksamheternas nuvarande verksamhet och program sker med hög konstnärlig kvalitet men är sällan förankrade med personal eller utifrån vårdtagares behov och levereras adhoc-mässigt. Därmed var ett annat viktigt mål att utveckla program som är bättre anpassade för mottagarna. Folkhögskolorna ingick i projektet och de har en långvarig tradition och kunskap om att arbeta direkt med personer från vården. Projektet har ett mycket stort intresse från flera kommuner, från ledningsfunktioner till personal i verksamheterna.