Det här är kulturprojektmedel

Kulturprojektmedel kan sökas för projekt och aktiviteter som är under uppbyggnad och utveckling.

Projekt som beviljas kulturprojektmedel ska ligga i linje med mål och prioriteringar i regional utvecklingsstrategi för Kalmar län och Kulturplan för Kalmar län 2022 och ska leda till effekt på lång sikt. Projekt som beviljas stöd ska ta hänsyn till FN:s barnkonvention, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och hållbar utveckling.

Samlad information om kulturprojektmedel