Statistik

Kultur- och fritidsmedelsstatistik i Kalmar län

Sedan 2004 har en Kultur- och fritidsmedelsrapport för Kalmar län sammanställts vartannat år. I 15 år tillbaka kan vi följa hur kultur- och fritidsmedel har fördelats i länet, det ger intressanta och unika tidsperspektiv och statistik. Med åren har rapporten utvecklats med nya inslag och perspektiv, som bland annat jämställdhetsperspektiv, vilket gör sammanställningen unik i sitt slag.