Regionsamverkan Sydsverige

Region Kalmar län samarbetar angående kulturfrågorna inom Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de Sveriges sex sydligaste regioner som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige

2017-11-23 antog styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige
"Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige" -
Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige kultur 2017.

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

- Genom att samarbeta och överbrygga administrativa gränser kan vi erbjuda våra medborgare mer kultur. Vi ser också att Regionsamverkan Sydsverige kan ta ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag, säger Lovisa Aldrin, ordförande Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar - Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Positionspapperet lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Region Kalmar län samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog i mötet.

Landstingsfullmäktige i Kalmar län antog Positionspappret "Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige" 2018-05-30.