Regionsamverkan Sydsverige

Region Kalmar län samarbetar angående kulturfrågorna inom Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för de Sveriges sex sydligaste regioner som arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige.

Regionsamverkan Sydsverige

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

De sydsvenska regionerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar - Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar - En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör - Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla