Kontaktuppgifter

Kultursamordnare
Maria Agestam
Telefon/mobil: 0480-44 83 86
SMS: 0706-10 83 86

Kulturhandläggare
Margareta Nilsson
Telefon: 0480-44 83 46