dsdfdf

Utbildning

Region Kalmar län samordnar arbetet med att ge förutsättningar för förbättrade resultat i skolan. Skolans måluppfyllelse ska öka.

En stor del av arbetet görs via ett antal nätverk med olika inriktningar. De långsiktiga målen med arbetet som beskrivs i den regionala utvecklingsstrategin handlar bland annat om att

  • Kalmar län ska vara den region som har bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation.
  • utbildningar i Kalmar län ska hålla hög kvalitet
  • den generella utbildningsnivån ska höjas.

Fyra folkhögskolor runt om i länet som drivs i Region Kalmar läns regi. De erbjuder en bredd av kurser för att motivera till studier och bidra till att höja utbildningsnivån. Folkhögskolorna erbjuder yrkesutbildningar som folkhögskolekurser och YH-utbildningar.

Kontakt