Uppdrag: Kompetensförsörjning Kalmar län

Uppdraget är att samordna och utveckla arbete inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.

Näringsdepartementet har gett Tillväxtverket i uppdrag att bygga en nationell stödstruktur för kompetensförsörjningsfrågor. Syftet är att få bättre översikt och kunskap om utbudet av utbildningar och behovet av kompetens. I Kalmar län har Region Kalmar län i sin tur uppdraget att samordna och utveckla det arbetet.

Med kompetensförsörjningssuppdraget samlas tre politikområden under ett tak; näringsliv, utbildning och befolknings/välfärd.

Den övergripande frågan är hur utbudet av utbildningar stämmer överens med behovet av kompetens som berör såväl utbildning som arbetsmarknad, men också näringslivet och vår regionala utveckling. Om arbetsgivare inte hittar den kompetens de behöver minskar deras konkurrenskraft, vilket i slutändan får effekter på såväl tillväxt som välfärd.

Syftet med det regionala uppdraget är att:

 • Öka kunskapen och översikten inom kompetensförsörjnings– och utbildningsområdet
 • Bidra till samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjningsområdet
 • Öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, samt
 • Öka kunskapen om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. Detta med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Områden

 • Validering

  Validering ger en trygghet för arbetsgivaren och underlättar för de personer som söker jobb eller vill utbilda sig vidare.

  Vad är Validering?

  Validering är ett verktyg för att synliggöra och tillvarata kompetens. Genom intervjuer, tester och arbetsprover kan en persons kompetens prövas mot jobbkraven i ett yrke eller mot målen i en utbildning. Resultatet blir ett formellt intyg. Det skapar trygghet för arbetsgivaren och underlättar för den som söker jobb eller vill utbilda sig vidare. På så sätt underlättas matchningen och kompetensförsörjningen.

  Validering görs när det handlar om reell kompetens, det vill säga för att bedöma kunskaper, färdigheter och/eller förmågor. Den utförs även i fråga om formell kompetens, där det handlar om att bedöma utländska betyg.

  Hur går validering till?

  En validering kan påbörjas då en person behöver ha sin kompetens kartlagd och bedömd. I kontakt med exempelvis en studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare eller utbildningsanordnare bestäms vilka kontakter som ska tas för att få valideringen genomförd. En myndighet eller en branschrepresentant kan till exempel validera personen.

  Valideringen sker enligt den valideringsmodell som passar för det specifika fallet. Efter valideringen görs en bedömning som avgör på vilken nivå personens kompetens ligger och om det behövs någon ytterligare utbildning för att nå målet med valideringen, vilket kan vara en anställning eller att utbilda sig vidare inom ett område.

  Vilka organisationer validerar?

  Det finns en rad olika sätt att validera på och därmed en rad aktörer inom området. Här är några exempel:

  Kommunal vuxenutbildning

  Inom den kommunala vuxenutbildningen sker validering främst mot kursmål för gymnasiets yrkesprogram men även mot enstaka ämnen. I Kalmar län finns kommunal vuxenutbildning i alla tolv kommuner.

  Borgholm
  Emmaboda
  Högsby
  Hultsfred
  Kalmar
  Mönsterås
  Mörbylånga
  Nybro
  Oskarshamn
  Torsås
  Västervik
  Vimmerby

  Yrkeshögskolan

  Inom yrkeshögskolan kan validering användas för att ta fram underlag för beslut om att påbörja en utbildning. Den kan även användas som underlag för att få tillgodoräkna sig delar av en utbildning. I dagsläget finns Yrkeshögskolor lokaliserade i olika kommuner i Kalmar län, från norr till söder:

  IUC Kalmar Län
  Lernia Yrkeshögskola
  Elajo Technical Education
  Design och Konst, Nybro
  Nova utbildning, Oskarshamn
  Stiftelsen Capellagården, Färjestaden

  Högskola och universitet

  Validering inom universitet och högskolor används för att kunna påbörja en viss utbildning och för att få tillgodoräkna sig tidigare lärande för att anpassa studier. I Kalmar län är det Linnéuniversitetet som genomför validering och identifierar kompletteringsmöjligheter för att genomföra högre utbildning.

  Folkbildning

  Inom folkhögskolor och studieförbund kan validering användas för att ta fram underlag för beslut om att påbörja en utbildning. Den kan även användas som underlag för att få tillgodoräkna sig delar av en utbildning. I Kalmar län finns det fem verksamma Folkhögskolor:

  Gamleby Folkhögskola
  Högalids Folkhögskola
  Vimmerby Folkhögskola
  Ölands Folkhögskola
  Oskarshamns Folkhögskola

  Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen hjälper till med validering av arbetssökande främst inom yrkesområden där det finns efterfrågan på arbetskraft. De som kan komma att bli aktuella för validering är exempelvis personer som saknar intyg eller betyg från tidigare arbetslivserfarenhet eller utbildning. Arbetsförmedlingen finns på ett flertal orter i Kalmar län. Arbetsförmedlingen hänvisar till en arbetsgivare som får validera mot ersättning.

  Universitets- och högskolerådet

  Här görs bedömning av utländsk utbildning, vilket innebär att formella dokument, exempelvis betyg, värderas och synliggörs. Ansvaret för bedömning av utländsk utbildning ligger på Universitets- och högskolerådet som finns i Stockholm.

  Myndigheter ansvariga för nationellt reglerade yrken

  De validerar utländsk utbildning inom respektive område. Exempel på reglerade yrken är optiker, sjuksköterska, advokat och veterinär. Ansvariga myndigheter finns på olika platser i landet. Socialstyrelsen till exempel, sätter ramarna för hur validering av kompetens inom vården ska hanteras. Efter att till exempel en läkare har validerats, kan personen vara aktuell för anställning inom Region Kalmar län.

  Branschorganisationer

  Flera branschorganisationer har utvecklat valideringsmodeller för yrken inom sin bransch antingen för möjlighet till anställning eller eget företagande inom yrket.

Kontakt