Rekryteringsnätverk Kalmar län

I början av november 2021 startar projektet Fler till Kalmar län upp ett nytt nätverk under namnet Rekryteringsnätverk Kalmar län. Det finns sedan tidigare olika nätverk inom kommunerna, men för att vi ska få fler invånare och mer arbetskraft till länets arbetsgivare krävs även ett utökat samarbete och ett länsgemensamt rekryteringsnätverk.

Till nätverket bjuds personer in som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor inom Kalmar län. Inbjudan vänder sig till både privata företag och offentliga organisationer.

Inbjudan Rekryteringsnätverk Kalmar län - 9 november 2021

Nätverket kommer att träffas några gånger om året i en blandning av digitala och fysiska träffar. Det är deltagarna i nätverket som tillsammans formar agendan efter rådande behov och utmaningar inom kompetensförsörjning.

Aktuella inbjudningar till nätverket kommer att publiceras på denna sida. Vill du få kommande inbjudningar på e-post eller har frågor kring nätverket är du välkommen att kontakta:
Johan Sjöstrand
Tel: 072-500 81 72

Mellan nätverksträffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera i den gemensamma gruppen på LinkedIn Kalmar län | Karriär & Rekrytering. Skicka en medlemsförfrågan du också