Rekryteringsnätverk Kalmar län

För första gången någonsin har vi nu ett gemensamt rekryteringsnätverk för hela länet. Den 9 november 2021 startade Region Kalmar län och länets tolv kommuner upp Rekryteringsnätverk Kalmar län, som ett led i satsningen Fler till Kalmar län.

Av nätverkets totalt 100 deltagare, var 74 personer med den historiska första träffen. Det var en stor blandning kompetenser på plats (se bilden), verksamma i alla delar av länet, både i privata företag och offentliga organisationer, från nordvästra Vimmerby till sydöstra Mörbylånga:

 

Till nätverket bjuds personer in som arbetar med kompetensförsörjningsfrågor inom Kalmar län. Inbjudan vänder sig till både privata företag och offentliga organisationer. Nätverket träffas några gånger om året i en blandning av digitala och fysiska träffar. Det är deltagarna i nätverket som tillsammans formar agendan efter rådande behov och utmaningar inom kompetensförsörjning.

Aktuella inbjudningar till nätverket kommer att publiceras på denna sida. Vill du få kommande inbjudningar på e-post eller har frågor kring nätverket är du välkommen att kontakta:
Johan Sjöstrand
Tel: 072-500 81 72

Mellan nätverksträffarna har deltagarna möjlighet att kommunicera i den gemensamma gruppen på LinkedIn Kalmar län | Karriär & Rekrytering. Skicka en medlemsförfrågan du också