Genomförda aktiviteter

Byggt upp och lanserat nya webbplatsen Flyttahit.nu med tillhörande lanseringskampanj:

Flyttahit.nu

Genomfört en undersökning kring motiv och upplevelser hos de som har flyttat in till Kalmar län under åren 2017-2020

Motiv och upplevelser - Nyinflyttade i Kalmar län mellan 2017-2020

Motiv och upplevelser - Nyinflyttade i Kalmar län mellan 2017-2020 (ppt)

 

Startat upp ett länsgemensamt rekryteringsnätverk