Kompetensförsörjning

En av regionens största utmaningar är att matcha näringslivets och samhällets behov av att hitta människor med rätt kompetens.

Ett av de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin är att bidra till att höja kompetens- och kunskapsnivån i samhället framförallt genom samarbete med arbetsmarknads- och utbildningsaktörer. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för matchning av utbildningsutbud mot efterfrågan från regionens arbetsliv.

Vi samordnar arbetet med att ge förutsättningar för förbättrade resultat i skolan inom områdena skolutveckling, yrkesutbildning och högre utbildning.

Via ett nationellt program om kompetensförsörjningsfrågor har vi också fått uppdraget att etablera samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt.