Samordnare EU- och Östersjöregionfrågor

Antje Schreyer
Tel: 0480-44 83 37
SMS: 072-45 01 137