Småland Blekinge Halland South Sweden

Småland-Blekinges-Hallands Europakontor agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel.

Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intressen i EU-relaterade frågor, att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Huvudmän för Småland-Blekinges-Hallands Europakontor i Bryssel är regionkommunerna i de fem länen. Därtill är Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola med i samarbetet. Region Halland anslöt till samarbetet den 1 januari 2017.

Kontaktpersoner