Kontaktpersoner

Jan Martinsson
Ansvarig för EU- och Östersjöregionfrågor
0480-44 87 95

Tobias Facchini
Ansvarig slutförvarsfrågan och projektledare Waternets
0480-44 83 83