Euroregion Baltic

ERB är en politisk plattform för att utveckla det regionala samarbetet i sydöstra Östersjöområdet.

Medlemsregioner är förutom Region Kalmar län: Region Blekinge, Region Kronoberg, Kommunförbundet Skåne, Bornholms regionkommun, Region Pommern, Region Warmia-Mazurien, Kaliningrad län och Klaipedaregionen. Dessutom är Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-regionen medlem och värd för sekretariatet i Elbląg.

2020 tog Kommunförbundet för polska kommuner i ERB-regionen över ordförandeskapet med staden Elblągs borgmästare Witold Wróblewski
som ordförande. Från och med februari 2021 kommer Region Blekinge att ha detta uppdrag. Nästa gång Region Kalmar län är ordföranderegion är 2028.

ERB 2030 Agenda, som utgör organisationens långsiktiga vision pekar ut tre fokusområden:

  • lobbyaktiviteter
  • strategiska insatser
  • och utbyten

ERB har en styrelse som träffas minst tre gånger per år och vid sidan av styrelsen en "youth board" med ansvar att föra fram ungdomars perspektiv och driva ungdomsfrågor.

Organisationen är idag projektledare/projektpartner/associerad partner eller plattform för över 20 internationella projekt.

Det operativa arbetet sker i olika arbetsgrupper. Idag finns en arbetsgrupp för vattenfrågor som leds av Region Kalmar län.

Kontaktpersoner