Detta arbetar vi med nu

Detta arbetar vi med nu

 • ”Umbrella” – Kapacitetsbyggande för internationellt samarbete

  Forskning visar att begränsad institutionell kapacitet i mindre kommuner och organisationer gör att de i allt för liten utsträckning använder EU:s program och fonder för egen verksamhetsutveckling.

  Karta över södra Östersjön och de kommuner och organisationer som deltar i Umbrella-projektet.

  Umbrella-projektets mål är därför att möta de hinder för gränsöverskridande projektsamarbeten som mindre kommuner och organisationer upplever och därmed höja kapaciteten så att EU-program i högre utsträckning nyttjas som verktyg för kommunal och regional utveckling.
  Region Kalmar län är partners i projektet och kommunerna Torsås och Kalmar (Södermöre kommundel) är med som associerade partners och blir därmed länets pilotkommuner.

  Projektledare är Euroregion Baltic och i övrigt deltar ytterligare fyra partners och sju associerade partners från lokal/regional nivå och universitet från Litauen, Polen, Tyskland och Danmark. Projektet pågår under perioden 1 januari 2018-30 juni 2020.

  Under hösten/vintern 2019/2020 genomförs följande aktiviteter:

  • 21 oktober. Utbildning i internationell projektutveckling i Kristianstad.
  • 25 oktober. Internationell konferens med temat "Energy och Urban Mobility" i Gdansk.
  • 4 november. Workshop "Att lyckas med samarbete med länder i Östersjöregionen" i Hässleholm.
  • 5 november i Hässleholm. Projektträff riktad till de som arbetar i projekt finansierat från ERUF, Interreg och Horisont 2020 i södra Sverige.
  • 13-14 november. Landsbygdssamordnarnätverket i Kalmar län reser till Guldborgsund i Danmark för att träffa kollegor från Danmark och Tyskland för att bl.a. undersöka möjligheterna till gemensamma projekt i framtiden. Studieresan är en mikroaktivitet i Umbrella-projektet.
  • 5 december i Kalmar. Det andra utbildningstillfället (Basic) för projektutveckling
  • 10 januari 2020 i Alvesta. Det tredje utbildningstillfället (Avancerad) för projektutveckling av internationella projekt.
  • 25-26 februari 2020 Internationell konferens med temat "Turism" i Guldborgsund.