Bakgrund

Den digitala omställningen är en stark samhällsförändrande kraft som påverkar människors förutsättningar och beteenden radikalt och som berör alla områden i samhället.

Det är lätt att glömma hur radikalt IT och internet har påverkat vårt samhälle och förändrat hur vi arbetar och lever. Så sent som år 2007 introducerades de första smarta telefonerna och på bara de år som gått sedan dess har vårt synsätt på digitaliseringens möjligheter förändrats i grunden.

För att dra nytta av de möjligheter som ges och samtidigt vara bättre rustade för ett antal utmaningar, tog vi på regeringens uppdrag 2014 fram den första versionen av den digitala agendan. Den arbetades fram i bred samverkan mellan länets aktörer.

I arbetet med den regionala digitala agendan tog vi sikte på vad vi behöver göra för att med hjälp av digitala tjänster underlätta för invånare och företag. För att kunna formera en strategi var det nödvändigt att se förbi organisatoriska gränser, våga vara visionär och tänka stort.

Med tanke på hur snabb teknikutvecklingen är planerades uppföljningar och omprioriteringar av agendan in redan från början. Den senaste uppdaterade versionen har tidsperspektivet 2021 – 2022.