Pilotprojekt med co-working-miljöer

Region Kalmar län pilotar i samarbete med två av Kalmar läns kommuner co-working-miljöer på landsbygden.

Covid-19-pandemin ändrade förutsättningarna för landsbygden. Plötsligt blev det normalt att arbeta digitalt på distans och arbetstagare behöver inte längre befinna sig fysiskt hos sin arbetstagare. Den lilla företagaren har arbetat hemifrån under lång tid och möjligtvis sagt upp sitt kontor, men längtan efter nätverk om andra människor är stor.

För att möta upp detta behov och beteendemönster genomför Region Kalmar län ett projekt som syftar till att pilota co-working-miljöer i tvåav länets kommuner: Oskarshamns kommun och Emmaboda kommun.

Under våren 2022 planeras öppnandet av kontoren som är tänkta att öppna under september 2022. Projektet avslutas i maj 2023, då ska pilottiden vara utvärderad och projektet ska utvärderas ur hållbarhetsperspektivet och utifrån mål och syfte.

Kommunerna kommer sköta drift och skötsel av co-working-miljöerna med medfinansiering av Region Kalmar Län.

Bakgrund

Just nu pågår ett arbete där Region Kalmar län på olika sätt stärker och prövar nya vägar för ett hållbarare län.

Vi provar nu nya vägar för att, tillsammans med många andra, stärka hållbarhetsperspektivet. Detta sker inom projektet "Hållbar regional utveckling i Kalmar län". Inom ramen för detta finns projektet digital omställning som innefattar att pilota co-working-miljöer utanför centralorterna i Kalmar län.

På uppdrag av Region Kalmar län har WSP fått i uppdrag att ge en bättre förståelse för var eventuella co-working-miljöer skulle kunna ligga, hur de skulle kunna se ut och drivas. En presentation av rapporten går att se här nedan. Hela rapporten finns att läsa längre ner på sidan.

Mål

Målet med projektet är att testa ett flexibelt arbetssätt på landsbygden, för att gynna näringslivet, familj och den enskilde.

Krav

Kravet i detta projekt är att det ska ges tillgång till minst 20 företagare/arbetare att arbeta eller vara klienter till en co-working-miljö. Det handlar alltså inte om 20 enskilda rum, utan förutsättningarna är att man jobbar i ett gemensamt öppet kontorslandskap. Vi har även ett krav att gynna landsbygden och att kontoret inte ska vara beläget i centralort.

Läs mer

Slutgiltig rapport WSP Landsbygdskontor

(Bilden högst upp är tagen på Kontorskollektivet, en privat co-working-miljö på Varvsholmen i Kalmar.)