Bredband

Bredband till alla i Kalmar län

 • Bredband till alla

  Alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Så står det i den bredbandsstrategi som Region Kalmar län antagit.

  Bredband på 100 Mbit/s i båda riktningarna innebär i första hand att fibernät i marken byggs ut för att ge alla en hög hastighet till internet.

  Region Kalmar län arbetar med övergripande samordning, samverkan och samarbete kring bredbandsfrågor i länet. Regeringen räknar med att i första hand kommersiella marknadsaktörer bygger bredbandsnäten. Det görs även insatser från lokala fiberföreningar för att genomföra utbyggnaden på landsbygden och från kommuner i såväl landsbygd som tätorter. Ta gärna kontakt med din kommun och fråga efter den som arbetar med bredbandsfrågor.

 • Infrastruktur för bredband

  En god infrastruktur är en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. Den är viktig ur samhällsperspektiv som jämlikhet, mångfald, integration och demokrati.

  En fungerande infrastruktur erbjuder länet stora fördelar inom en mängd områden, det:

  • gör att Kalmar län blir attraktivt för invånare, besökare och företag
  • möjliggör digitala tjänster i hemmet som TV, underhållning, utbildning och samhällstjänster
  • ger förutsättningar för utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten
  • ger de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna
  • ger förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård
  • ger möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö
  • skapar förutsättningar för expansion och utveckling av befintliga företag
  • ger möjlighet för etablering av nya företag i alla delar av länet, även kustnära och på landsbygden
  • gör det möjligt för företag överallt at ha lika stora möjligheter att marknadsföra och leverera tjänster mot hela världen
  • erbjuder uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna
  • skapar förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamheter för att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas
 • Täckningskartor

  Bredbandskartan

  Respektive operatör har egna täckningskartor på sina hemsidor:

  Net 1

  3 (Tre)

  Tele 2

  Telenor

  Telia

  Övriga virtuella mobila operatör äger inte egna nät utan använder ett eller flera av näten ovan för sin kommunikation.

 • Kommunernas kontaktuppgifter

Kontakt