HBTQ

Biblioteksutveckling stödjer folkbiblioteken i arbete för att utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som möjliggör att människor kan vara människor på många olika sätt. Biblioteksutveckling erbjuder kompetenshöjande insatser.

 

Guide för bibliotekens arbete med hbtq+

Hbtq+ nätverket i samarbete med Svensk biblioteksförening lanserar Guide för bibliotekens arbete med hbtq+. Guiden är ett projekt som påbörjades hösten 2018 och som nätverket som grupp och personer ur nätverket har arbetat med sedan dess. Klicka här för att komma till guiden.

 

Kontakt: Maud Salim