Funktionsnedsättning

För att undvika att folkbiblioteken bygger in funktionshinder i sina verksamheter behövs det kunskap och medvetenhet om området. Biblioteksutveckling kommer att stödja folkbiblioteken i att öka kunskapen och medvetenheten.

Här hittar du exmpel på organisationer att samverka med för att nå ut med bibliotekens tjänster:

Funktionsrätt Sverige, funktionsratt.se
FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, fub.se
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, rbu.se
Synskadades Riksförbund, srf.nu
Glaukomförbundet, glaukomforbundet.se
Afasiförbundet, afasi.se
Demensförbundet, demensforbundet.se
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, rsmh.se
Dyslexiförbundet, dyslexi.org
Neuroförbundet, neuro.se
Parkinsonförbundet, parkinsonforbundet.se
Personskadeförbundet RTP, rtp.se
Stroke – Riksförbundet, strokeforbundet.se
Riksförbundet Attention, www.attention.se
Autism och Aspergerförbundet, autism.se
Sjukhusbiblioteken
Folkhögskolor, www.folkhogskola.nu
Studieförbundet Vuxenskolan, SV, sv.se
Sensus, sensus.se
Regionala och lokala dagstidningar