Tillgänglighet

Tillgänglighet innebär att information, platser och tjänster ska kunna användas av alla människor. Området är särskilt viktig då bibliotekslagen lyfter fram att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov

Kontakt Maud Salim

 • HBTQ

  Biblioteksutveckling stödjer folkbiblioteken i arbete för att utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt som möjliggör att människor kan vara människor på många olika sätt. Biblioteksutveckling erbjuder kompetenshöjande insatser.

   

  Guide för bibliotekens arbete med hbtq+

  Hbtq+ nätverket i samarbete med Svensk biblioteksförening lanserar Guide för bibliotekens arbete med hbtq+. Guiden är ett projekt som påbörjades hösten 2018 och som nätverket som grupp och personer ur nätverket har arbetat med sedan dess. Klicka här för att komma till guiden.

   

  Kontakt: Maud Salim

 • Funktionsnedsättning

  För att undvika att folkbiblioteken bygger in funktionshinder i sina verksamheter behövs det kunskap och medvetenhet om området. Biblioteksutveckling kommer att stödja folkbiblioteken i att öka kunskapen och medvetenheten.

  Här hittar du exmpel på organisationer att samverka med för att nå ut med bibliotekens tjänster:

  Funktionsrätt Sverige, funktionsratt.se
  FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, fub.se
  Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU, rbu.se
  Synskadades Riksförbund, srf.nu
  Glaukomförbundet, glaukomforbundet.se
  Afasiförbundet, afasi.se
  Demensförbundet, demensforbundet.se
  Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, rsmh.se
  Dyslexiförbundet, dyslexi.org
  Neuroförbundet, neuro.se
  Parkinsonförbundet, parkinsonforbundet.se
  Personskadeförbundet RTP, rtp.se
  Stroke – Riksförbundet, strokeforbundet.se
  Riksförbundet Attention, www.attention.se
  Autism och Aspergerförbundet, autism.se
  Sjukhusbiblioteken
  Folkhögskolor, www.folkhogskola.nu
  Studieförbundet Vuxenskolan, SV, sv.se
  Sensus, sensus.se
  Regionala och lokala dagstidningar

 • Rapporter från Funka

  Här finns länkar till Funkas rapporter av de tre granskade bibliotekswebbplatserna.

  Mörbylånga bibliotes webbplats (Nova)

  Emmaboda biblioteks webbplats (Saga)

  Mönsterås biblioteks webbplats

  Västerviks biblioteks webbplats