Regional biblioteksplan

Regional biblioteksplan 2021-2024. pdf

Den regionala biblioteksplanen är ett strategiskt styrdokument som fastställdes av regionfullmäktige i mars 2021 och som beskriver vilka insatser regionen planerar att genomföra för att stödja folkbiblioteken i Kalmar län.