Vuxna

Biblioteksutveckling stödjer folkbiblioteken i arbete för att alla vuxna, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Biblioteksutveckling erbjuder en kartläggning av tjänsten boken kommer. Syftet är att biblioteken ska ha en plan för utveckling av tjänsten.

Kontaktperson Maud Salim