Nationella minoriteter

Biblioteksutveckling stödjer biblioteken i arbetet att uppnå kraven i minoritetslagstiftningen.

Här kan du läsa lagen om nationella minoriteter:

Lagen om nationella minoriteter


Här följer 3 länkar för fördjupning av lagen, i pdf format:

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråken som innehåller bestämmelser om nationella minoriteter rättigheter samt skyldigheter


Nationella minoriteters rättigheter - En handbok för kommuner och regioner


Nationella minoriteter och minoritetsspråk , Inflyttande och delaktighet.


Här hittar du länkar till föreningar och webbsidor för nationella minoriteter

http://tornedalingar.se/

https://sameforeningen-stockholm.se/


http://samiskauppsala.se/om.html


http://romaniglinda.se/index.php

https://www.xn--jagrrom-7wa.se/ Jag är Rom! Sida framtagen av Länstyrelsen i Stockholmslän tillsammans meden grupp unga romer och modersmålslärare.

http://judiskkultur.se/