Inläsningstjänst

Biblioteksutveckling erbjuder också tjänsten Inläsningstjänst. Inläsningstjänstens övergripande syfte är att bidra till likvärdiga bibliotekstjänster och att förbättra tillgängligheten till litteratur för synskadade och de som inte kan läsa den tryckta texten. Inläsningstjänst erbjuds samtliga folkbibliotek i länet i samverkan med Kalmar kommun. Har du fått in förslag på lokala böcker som användare vill ha inlästa läs mer i policyn för inläsningstjänsten.