Barn och ungdom

Barn och ungas språkutveckling

Läsfrämjandelyftet

Regeringen inför från och med 2021 ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier som ska ge kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. I och med denna satsning kommer biblioteksutveckling arbeta med att ta fram en plan för kompetensutveckling för bibliotekspersonal när det gäller läsfrämjande.

Läslov

Nätverket LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startade 2015. Läslov drivs av Läsrörelsen med målet att göra höstlovet vecka 44 till ett läslov med fokus på lust till läsning, berättande och skrivande. Biblioteksutveckling samordnar en länsgemensam kampanj kring Läslov i samverkan med biblioteken i regionen. Målet är att samverka för en likvärdig satsning på läslovsaktiviteter i länet.

Nätverk

Det finns ett intressenätverk för bibliotekspersonal som jobbar med barn och unga i Kalmar län. Syftet med nätverket är att utbyta tankar, erfarenheter och att vara fortbildande. Vill du vara med? Ta kontakt med Henriette Sandell