Lärresurser och kompetensutveckling barn och unga

https://www.barnboksinstitutet.se/

https://www.barnensbibliotek.se/hem/forbibliotekochskola

MIK Sveriges kunskapsbank är en ny webbplats som samlar lektioner, rapporter och rörligt material från flera olika aktörer. Här finns över 1400 pedagogiska resurser, sökbara efter målgrupp och ämne. (Statens medieråd)