Kompetensutveckling

Lärresurser för självstudier 

Digiteket.se

Internetstiftelsen

Internetstiftelses utbildningssatsningar 

Digital hjälpen - Vägledning och tips för en lättare vardag.(Post och telestyrelsen)

Betalningshjälpen. (ett samarbete mellan Mastercard, några av Sveriges största banker och SPF Seniorerna.)

Oanade möjligheter 
Sidan är en samlingsplats för nyttig och viktig information och innehåller många konkreta tips. (ett samarbetsprojekt skapat av Svenska Bankföreningen och Sparbankernas Riksförbund)

E-kurs i hur man handleder i digital delaktighet (Luleåkommun)

MIK Sveriges kunskapsbank är en ny webbplats som samlar lektioner, rapporter och rörligt material från flera olika aktörer. Här finns över 1400 pedagogiska resurser, sökbara efter målgrupp och ämne.

Statens medieråd 

Myndigheten för delaktighet, delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Mikoteket, drivs av Martin Törnros och erbjuder arbetsmaterial i olika spår inom medie- och informationskunnighet och digital kompetens.

Opendigi , arbetsförmedlingen (här behöver man logga in med mobilt bank-ID)

App-oteket, en samlingsplats för digitala hjälpmedel (Malmö stad)

Omvärldsbevakning av digitalisering

Digitaliseringsrådet

Digitalt först med användaren i fokus (KBs sida)

Myndigheten för digital förvaltning DIGG

Digidel

Myndigheten för tillgängliga medier - MTM

Svensk biblioteksförening

Sociala media

Facebookgruppen digital samhällskunskap

Poddar: (Hittas bland annat på spotify)

Digitalsamtal

Greppa UX