Lärresurser och länkar

Lärresurser och länkar för alla

Digiteket Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning för alla som jobbar på bibliotek.

Kungliga biblioteket

Minoritet.se Om Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kulturrådet

Lärresurser och länkar för dig som jobbar med

Digital delaktighet och IT

Barn och unga

Nationella minoriteter

Männsikor med annat modersmål

Funktionsnedsättning

Tillgänglighet i fysiska rummet och på webben

Marknadsföring och kommunikation