Kontakt

Detlef Barkanowitz

Basenhetschef
Tel: 0480-44 83 95

Sofie Bay-Clausen
Biblioteksutvecklare, kommunikation

Tel: 0480-84132

Naemi Carlsson

Biblioteksutvecklare, digital delaktighet och omvandling
Tel: 0480-44 83 90

Elin Johansson

Biblioteksutvecklare, läsfrämjande och barn samt litteraturförmedling
Tel: 0480-845 91

Maud Salim

Biblioteksutvecklare, läsfrämjande och språklig mångfald samt tillgänglighet
Tel: 0480-44 83 96

Henriette Sandell

Biblioteksutvecklare, uppföljning av biblioteksplaner, statistik och fjärrlån
Tel: 072-141 09 18