Språkcafé online

Språkcafé Online

2021-04-14

Språkcafé Online med folkbiblioteken i Kalmar län

Kompis Sverige ordnar varje vecka Språkcafé Online tillsammans med folkbiblioteken i Kalmar län i samarbete Region Kalmar län.

Läs mer om Språkcafé Online på Kompis Sveriges webbsida.