Regional digital agenda

2021-06-02

Nu är den regionala digitala agendan för Kalmar län färdig.

Den digitala agendan är en långtidsstrategi för hur vi i Kalmar län ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Indelningen är gjord efter sex temaområden; kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur, kommunal e-utveckling och gemensamma frågor. Under dessa områden finns 33 prioriterade insatser att arbeta gemensamt med, för ett hållbart digitaliserat Kalmar län.

Här kan du läsa mer om den regional digitala agendan