Marknadsföra biblioteket

Biblioteksutveckling har tagit fram marknadsföringsmaterial inför olika gemensam kampanjer till biblioteken. Allt material hittar du under kampanjer, där kan ladda ner material för eget bruk till ditt bibliotek. Har du frågor kontakta Naemi Carlsson

Här finns länkar till allmänt material som kan vara till nytta när ni vill skapa ett arrangemang:

Checklista för arrangemang