Språkcafé Online

Här hittar du allt material som gäller Språkcafé Online och bakgrunden till det. Materialet från den här sidan kan du ladda ner och skriva ut alternativt skicka på tryck.

Språkcafé på bibliotek har fungerat som en öppen mötesplats där människor som är nya i Sverige kan möta bibliotekspersonal för att träna sin svenska och för att lära sig mer om det nya samhället. Det är en del av mångspråksverksamhet på folkbibliotek som är reglerad i Bibliotekslagen 5§.

Språkkafé online öppnar upp vägen stort för samverkan mellan folkbiblioteken i länet och inte minst i den egna kommunen mellan biblioteket och olika aktörer dels för att nå ut till målgruppen, dels för att gemensamt marknadsföra tjänsten.

För att arbete med frågan ska bli hållbar och långsiktig samarbetar alla folkbibliotek i länet med Kompis Sverige och kör språkkafé online där Biblioteksutveckling står för kostnaderna under 2021
- Målet med språkkafé online är att nå ut till målgruppen där den befinner sig, analoga besökare och de som inte har besökt biblioteket tidigare.
- Förväntade effekter är att:
o Skapa en social arena för möten
o Skapa möjlighet för nyanlända att lära sig språket, språkinlärning
o Få ut information om bibliotek t.ex. boktips
o Öppna nya dimensioner för användare att se på bibliotek
o Öka tillgänglighet
o Öka tillit hos målgruppen till de som man inte har träffat
o Motverka digitalt utanförskap hos målgruppen
Målet med den gemensamma insatsen är att skapa förutsättningar för de biblioteken som vill implementera tjänsten i verksamheten från och med 2022.

Bokmärke

Affisch

Skärmbild

Bild till sociala medier Här länkar du till www.kompissverige.se/kalmar så man hamnar rätt för att anmäla sig.

Länk till Kompis Sverige och språkcaféer i Kalmar län