Chefsmöte 20210415

Chefsmötet 20210415

Under chefsmötet den 15 april informerades bibliotekscheferna om processen med "Digitala kommuner Kalmar län". Kommunförbundet Kalmar län har fått i uppdrag av förbundets styrelse att
samordna och erbjuda kommunerna olika insatser avseende digitalisering. Det handlar i ett första skede om kompetensutveckling av politiker och chefer. Biblioteksutveckling berättade om Digitekets kurs i att leda en verksamhet i digital transformation.
Till nästa chefsmöte kommer biblioteksutveckling presentera ett förslag på hur en utbildning i digital transformation skulle kunna se ut i Kalmar län.

Under mötet presenterades också de viktigaste förslagen i skolbiblioteksutredningen och hur den skulle kunna påverka folkbiblioteksverksamheten framöver. Förslagen i utredningen föreslås träda i kraft läsåret 2023/24.

Avslutningsvis informerade biblioteksutveckling om det fortsatta arbetet med att synliggöra de nationella minoriteternas språk och kultur.

Länk till presentationerna från mötet som är uppdelade på två pdf:er:
Skolbiblioteksutredning och nationella minoriteter.
Digitala kommuner i Kalmar län samt Digitalt transformation