Statistik

Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik. Kungliga biblioteket samlar varje år in statistiken på uppdrag av regeringen. Biblioteksutveckling har utifrån den nationella statistiken tagit valda områden för att visa utfallet för Kalmar län.

Statistik Kalmar län 2018

Statistik Kalmar län 2019 del 1

Statistik Kalmar län 2019 del 2

Kungliga bibliotekets statistik

Fakta om Kalmar län