Organisation för samverkan

I syfte att stärka samverkan mellan folkbiblioteken har det skapats en organisation som utgår ifrån gemensamt överenskomna utvecklingsområden. Organisationsmodellen förklaras närmare här:

Bild på organisationsmodell