Nätverk för bibliotekspersonal

Idag finns ett antal nätverk bestående av biblioteksmedarbetare som verkar inom de fyra utvecklingsområden läsfrämjande och språklig mångfald, digital delaktighet och omvandling, tillgänglighet och samverkan mellan biblioteken.
Syftet är kollegialt lärande, utbyte av information och att ta fram beslutsunderlag till chefsgruppen. Nätverken leds av en biblioteksutvecklare från biblioteksutveckling.

Nätverk

Nätverket för digitala frågor. Kontakt Naemi Carlsson

Nätverket för mångfald och integration. Kontakt Maud Salim

Tillgänglighetsnätverket. Kontakt Maud Salim

Nätverket för KB-statistik. Kontakt Henriette Sandell

Nätverket för fjärrlån och transportfrågor. Kontakta Henriette Sandell

Nätverket för barn och unga. Kontakta Elin Johansson