Nätverk för bibliotekspersonal

Det finns ett antal intressenätverk som är öppna för all bibliotekspersonal i Kalmar län. Biblioteksutveckling bjuder in till nätverksträffar med innehåll som medlemmarna är med och skapar. Syftet med nätverken är att utbyta tankar, erfarenheter och att vara fortbildande. Vill du vara med i ett nätverk? Ta kontakt med respektive person nedan!

Nätverk

Nätverket för digitala frågor. Kontakt Naemi Carlsson
Nästa träff se kalender
Senaste anteckningar

Anteckningar nätverksträff 2020

Nätverket för mångfald och integration. Kontakt Maud Salim
Nästa träff se kalender
Senaste anteckningar

Tillgänglighetsnätverket. Kontakt Maud Salim
Nästa träff se kalender
Senaste anteckningar

Nätverket för barn och unga. Kontakt Henriette Sandell
Nästa träff se kalender
Senaste anteckningar