Utredningar och kartläggningar

Under 2021 kommer Biblioteksutveckling att genomföra ett antal kartläggningar och utredningar som rör bland annat det fortsatta arbetet kring tillgänglighet på webben, läsfrämjande och medietransporter. Rapporterna kommer att publiceras fortlöpande under året.

 

Förstudie till bibliotekssamverkan (2019)

Slutrapport - Utredning av biblioteksnod för mångspråk (2020)