Biblioteksplaner

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun och region ha en gällande biblioteksplan. Kungliga biblioteket samlar alla planer på sin webbplats.
Kalmars läns biblioteksplaner återfinns här
Biblioteksutveckling har enligt bibliotekslagens §18 ansvar att tillsammans med Kungliga biblioteket och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.
I syfte att ge tillfälle för företrädare för de biblioteksorganisationer som omfattas av 17 § och 18 § i bibliotekslagen möjlighet att träffas och samtala om biblioteksplanerna har det skapats en nationell plattform: Träffpunkt biblioteksplaner. Målet med Träffpunkt biblioteksplaner är att dela, lära, förankra och utveckla i dialog för att stärka kommunernas, regionernas och KB:s fortsatta arbete med att följa upp biblioteksplanerna.


Träffpunkt biblioteksplaner filmas och laddas upp på Kungliga bibliotekets youtube-kanal:
22 oktober 2020
1 juni 2020
2019