Planer för samverkan

Planer för samverkan 

Biblioteksutveckling ger årligen förslag till aktivitetsplaner som ska stärka samverkan mellan folkbiblioteken. Beslut om vilka gemensamma aktiviteter som genomförs tas av chefsgruppen.

Länk till aktivitetsplan 2021 kommer

Riktlinjer för bibliotekschefsmöten

Fjärrlånepolicy