Fjärrlån

Kommunerna i Kalmar län, Blekinge och Kronoberg har tillsammans tagit fram en policy för det gemensamma arbetet med fjärrlån. Den regionala biblioteksverksamheternas ansvar och roll är att förbereda och leda möten med arbetsgruppen för fjärrlån, att sammanställa fjärrlånestatistiken, att kalla till och leda möten med arbetsgruppen som handlar om analys och uppföljning av policy och statistik samt att återkoppla resultatet till respektive chefsgrupp under ett möte i början av ett kalenderår.

Fjärrlåneströmmar 2020 

Fjärrlånepolicyn (uppdaterad 20201123)