Fjärrlån

Kommunerna i Kalmar län, Blekinge och Kronoberg har tillsammans tagit fram en policy för det gemensamma arbetet med fjärrlån. Den regionala biblioteksverksamheternas ansvar och roll är att förbereda och leda möten med arbetsgruppen för fjärrlån, att sammanställa fjärrlånestatistiken, att kalla till och leda möten med arbetsgruppen som handlar om analys och uppföljning av policy och statistik samt att återkoppla resultatet till respektive chefsgrupp under ett möte i början av ett kalenderår.

Fjärrlåneströmmar 2020

Fjärrlånepolicy (uppdaterad 20201123)

Samsök för fjärrlån inom Kalmar län

Samsök är en tjänst som tillhandahålls av Biblioteksutveckling Region Kalmar län och ska fungera som ett stöd i bibliotekens fjärrlånearbete.
Tjänsten utvecklades av Region Halland.

Länk till Samsök Kalmar län