Avtal och upphandlingar

Kalmar kommun

  • Medietransporter mellan Kalmar län och Blekinge/Kronoberg: Leverantör PostNord from mars 2020
  • Tidningar/Tidskrifter Leverantör Prenax AB from 2019-11-01
  • DVD, musik, spel Leverantör: Förlag Ett. Avtalet förlängt till 2021-02-28. Därefter upphör avtalet. Ingen ny gemensam upphandling kommer att inledas.

SKR

Region Kalmar län

  • PressReader avtal för 2021
  • Regional inläsningstjänst, avtal med Kalmar kommun för 2021

Kontakt: Detlef Barkanowitz