Avtal och upphandlingar

Kalmar kommun

  • Medietransporter mellan Kalmar län och Blekinge/Kronoberg: Leverantör PostNord from mars 2020
  • Tidningar/Tidskrifter Leverantör Prenax AB from 2019-11-01

SKR

Region Kalmar län

  • PressReader avtal för 2022
  • Regional inläsningstjänst, avtal med Kalmar kommun för 2022

Kontakt: Detlef Barkanowitz