Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 2021/​2022

Tisdagen den 26 oktober, klockan 9.00-11.30

Ingen anmälan behövs. Sändingen sker via Zoom och är öppen för alla intresserade. Länk till sändingen pubclieras under oktober.

Läs mer!

Den 26 oktober 2021 och 29 mars 2022 är det dags för Träffpunkt biblioteksplaner. Två tillfällen med fokus på biblioteksplaner utifrån bibliotekslagen 18 §.

Arrangör: Kungliga biblioteket